Färg och form är viktigt för mig i mitt arbete. När det spontana måleriet samsas med det planerade får man det bästa resultatet. Viktigt är också samspelet mellan idéer och material för att målningen inte skall protestera utan formas till det jag vill uppnå.